Tag : Croatia

Alborosie – “For The Culture!”

(repost from Croatia) U modernom svijetu svašta se “pakira” pod kulturu. Kultura odavno više nije njegovanje društvenog naslijeđa i umjetnosti koja podrazumijeva izražavanje kreativnosti pojedinca i predstavljanje zajednice. Danas je često kultura krinka za vašar kojem je prioritet zgrtanje materijalnih sredstava bez preispitivanja ikakvih ljudskih vrijednosti. I o tome je potrebno progovarati i razgovarati, a hrabar korak u tom smjeru napravio je Alborosie na novom albumu “For The Culture“. Sicilijanac koji je prigrlio jamajkansku kulturu…

Read more